Undertagsstrammer

1. Bedre økonomi – tidsbesparende

– Ved brug af Roof It© undertagsstrammeren sparer du 2 arbejdsgange i forhold til konkurrerende produkter på markedet, svarende til ca. 2 arbejdstimer på et standard tag. Gevinsten er lavere lønomkostninger, hvilket giver et øget overskud til entreprenøren.

Prisen på Roof It© undertagsstrammeren, er tilsvarende de billigste konkurrerende produkter på markedet.

2. Nemmere arbejdsgang og håndtering

– Roof It© undertagsstrammeren leveres i ét sammenhængende ark med 34 stk. Således undgås besværet med at skulle håndtere en kasse fyldt med løse enheder, værktøjsdele og tilbehør, når man vælger at bruge Roof It© undertagsstrammere.

Sikkerheden er desuden afgørende forbedret, eftersom Roof It© undertagsstrammere monteres uden nogen former for værktøj eller tilbehør. Det frigør en hånd, og sikkerheden optimeres væsentligt, når der arbejdes på taget.

Læs mere om undertagsstrammeren ved leverandøren Roofit.dk her

– Farve: Grafitgrå
– redde: 40 mm
– Materiale: PE – polyethylene

– 5 kr. pr. stk. inkl. moms
– Minimumskøb af 102 stk.
– Sælges herefter i pakker af 34 stk.

Roof It© undertagsstrammeren er fremtidens favorit, fordi den medvirker til at spare tid og penge samtidig med at sikkerheden forøges og arbejdsgangen lettes.

Det nye produkt indenfor montage af undertage fra Roof It© halverer arbejdsgangen/tidsforbruget og er derved økonomisk besparende samt forbedrer sikkerheden ved udførelse af arbejdet på taget.

Roof It© undertagsstrammer yder en permanent og stabil fastholdelse og opstramning af undertaget, med sin væsentligt større trykflade i forhold til de eksisterende produkter. Derved undgås den slidtage på undertaget, som kan opstå ved kontakt med tagstensbindere. Desuden undgås det almindeligt kendte problem med støjgener ved bevægelse/blafring i undertaget.

I overensstemmelse med anbefalingerne trykker og fastholder Roof It© undertagsstrammeren undertaget ned til evt. isolering i uventilerede konstruktioner, hvor der anvendes diffiusionsåbent undertag.

Roof It© undertagsstrammeren sikrer mod vandindtrængning ved afstandslisterne og giver frit afløb til tagrenden for indtrængende vand og fygesne.

Anbefales 1 til 2 stk. pr. m2 – typisk hver anden lægte

Roof It© undertagsstrammeren laves i opskummet polyethylen, hvor hver undertagsstrammer måler 40 mm i tykkelsen x 140 mm i bredden x 80 mm i højden, tilpasset efter den aktuelle afstandsliste, lægte eller tagåse dimension.

Der er taget højde for eventuelle tolerancer/svingninger i dimensionerne ved at gøre udskæringen mindre, end den mindste tolerance i de anvendte dimensioner.