Danmarks Billigste
ICOPAL WF/PYE Brandgodkendt BROOF(t2) Tagpap!

15 års Produktgaranti

Garantien

1. Garantien omfatter Icopal tagpap produkter købt hos Tagpap.dk ApS.

2. Garantien gælder fra faktura dato (dokumentation i form af faktura bedes vedlagt).

3. Garantien dækker en defekt ved produktet.

4. Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes fejl ved montering, fejl i konstruktionen eller såfremt produktet på anden vis er blevet behandlet uforsvarligt.

Garanti betingelser

Ved to-lags løsninger, er garantien betinget af at både under og overpap er Icopal tagpap og begge solgt gennem Tagpap.dk ApS.

Eksempler på, hvornår garantien ikke dækker:

Ved tegn på hærværk, forkert og/eller mangelfuld montering af tagpappen, vandgennemtrængning omkring monteringsbeslag for solceller mv. Ikke tilfredsstillende vedligeholdelse herunder nævnes blandt andet det at holde taget rent. Skader forvoldt på tagpappen, eks. grundet fejlbehæftede underliggende konstruktioner mv. Garantien dækker ikke følgeskader såvel som andre relaterede skader, som er opstået i forbindelse med vandgennemtrængning, overbelastning mv.
Garantien dækker heller ikke eventuel genhusning under udbedring af skaden såvel som anden form for økonomisk tab/kompensation.

Garanti reklamationen sendes skriftligt til tagpap.dk ApS indenfor 14 dage efter skaden er observeret, og købsfaktura fra tagpap.dk ApS vedlægges.

Vedligehold og rengøring

Taget gennemgås minimum to gange årligt.
Her kontrolleres at top lagets samlinger ikke har sluppet, at taget er rent og alle vandafledninger er rengjorte.